مخزن تحت فشار پمپ آب

مخزن تحت فشار پمپ آب

مخزن تحت فشار یک ساختار یا وسیله‌ای است که معمولاً در صنایع شیمیایی، نفت و گاز، و دیگر صنایع به منظور ذخیره و نگهداری مایعات یا گازها تحت فشار بالا استفاده می‌شود. این مخازن با استفاده از ورودی‌هایی همچون لوله‌ها و شیرها، فشار مایع یا گاز را کنترل می‌کنند و از طریق خروجی‌هایی نیز می‌توانند مواد را تخلیه کنند. این مخازن به دلیل مقاومت بالا به فشار و اهمیت کنترل دقیق فشار، در صنایعی که با مواد خطرناک سر و کار دارند، بسیار حائز اهمیت هستند.