فرآیند و روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

فرآیند و روش های تصفیه فاضلاب صنعتی

فاضلاب صنعتی به عنوان یکی از خطرناک‌ترین انواع فاضلاب در دنیا، با وجود حضور آلاینده‌های آلی و غیرآلی مضر در آن، به یک تهدید جدی برای سلامت محیط زیست تبدیل شده است. به همین دلیل، تمرکز ویژه‌ای بر تصفیه فاضلاب صنعتی و حذف آلاینده‌های مضر آن وجود دارد و تجهیزات متنوعی در این زمینه طراحی و تولید می‌شود.