صفحه اصلی

مقالات

تفاوت بین BOD و COD فاضلاب

تفاوت بین BOD و COD فاضلاب

از آنجا که روش های متفاوتی برای تصفیه فاضلاب و پساب وجود دارد، استفاده از هر روش تصفیه فاضلاب نیز بستگی و رابطه مستقیم با نوع و میزان آلاینده های پساب دارد. از جمله پارامتر هایی که در تصفیه فاضلاب بسیار حائز اهمیت هستند BOD و COD می باشند.
تفاوت بین BOD و COD فاضلاب

در این مقاله آبکو به عنوان تولید کننده ی دستگاه تصفیه و بازیافت فاضلاب به تفاوت بین BOD و COD می پردازد.

از آنجا که روش های متفاوتی برای تصفیه فاضلاب و پساب وجود دارد، استفاده از هر روش تصفیه فاضلاب نیز بستگی و رابطه مستقیم با نوع و میزان آلاینده های پساب دارد. از جمله پارامتر هایی که در تصفیه فاضلاب بسیار حائز اهمیت هستند BOD و COD می باشند.

تفاوت بین BOD و COD فاضلاب از جمله فاکتورهایی می باشند که باید برای تعیین روش تصفیه فاضلاب تشخیص داده شوند. این دو فاکتور در حالت کلی ارتباط مستقیم با میزان کیفیت و آلودگی های موجود در پساب های صنعتی و بهداشتی دارند. علیرغم تفاوت هایی که با هم دارند، می توان بین آنها ارتباط و نسبت مشخص نمود. گروه صنعتی آبکو تولید کننده تجهیزات تصفیه فاضلاب از جمله پکیج تزریق مواد شیمیایی می باشد.

آلودگی فاضلاب چیست و چگونه اندازه گیری می شود؟

ورود مواد خارجی به صورت معلق یا محلول به آب باعث آلودگی آب و تولید فاضلاب می‌شود. همانطور که می‌دانیم، هرچه مقدار این مواد در فاضلاب بیشتر باشد، آلودگی آن نیز بیشتر خواهد بود. بنابراین راه‌حل اصلی برای تعیین میزان آلودگی و آلایندگی فاضلاب، اندازه‌گیری مقدار مواد خارجی فاضلاب است. با این حال، تنوع و تعداد این مواد به حدی زیاد است که عملاً امکان اندازه‌گیری هر یک از این مواد به صورت جداگانه وجود ندارد. به همین دلیل، ضروری است که مقدار مواد را به روشی غیرمستقیم اندازه‌گیری کنیم.

از جمله روش‌های مورد استفاده برای اندازه‌گیری آلودگی فاضلاب یا پساب خروجی، اندازه‌گیری BOD و COD است.

با استفاده از دو معیار BOD و COD، می‌توان درجه آلودگی فاضلاب را تعیین کرد و از طریق اندازه‌گیری و کنترل این پارامترها، کیفیت آب را بهبود بخشید.

بررسی تفاوت های بین BOD و COD از اهمیت بالایی برخوردار است. این دو عبارت به ترتیب به Biological Oxygen Demand و Chemical Oxygen Demand اشاره دارند. در تجزیه و تحلیل کیفیت آب، هر دو این فاکتورها نقش مهمی را ایفا می کنند و بررسی تفاوت بین BOD و COD از اهمیت بالایی برخوردار است.

BOD فاضلاب چیست؟

BOD فاضلاب یا biological oxygen demand به میزان اکسیژن خواهی بیولوژیکی فاضلاب گفته می شود. میکروارگانیسم های هوازی که در پساب ها وجود دارند، برای تجزیه مواد آلی از اکسیژن موجود در فاضلاب استفاده می کنند. این فرایند تصفیه بیولوژیکی نامیده می شود. میزان اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه کامل تمام مواد آلی موجود در فاضلاب، با اصطلاح BOD شناخته می شود. به طور کلی، هر چه مقدار BOD بیشتر باشد، به معنای وجود مواد آلی بیشتر در فاضلاب است و در نتیجه پساب کیفیت پایین تری دارد.

BOD فاضلاب
BOD فاضلاب

COD چیست؟

یکی از فاکتورهایی که برای سنجش کیفیت فاضلاب شیمیایی و صنعتی استفاده می‌شود، COD یا Chemical Oxygen Demand را می‌توان نام برد. COD به مقدار اکسیژنی اشاره دارد که برای اکسید شدن مواد شیمیایی موجود در فاضلاب نیاز است. COD  به مقدار اکسیژن خواهی شیمیایی فاضلاب اشاره دارد. مانند BOD، این فاکتور هم نشان‌دهنده کیفیت پساب است و هر چه مقدار COD بیشتر باشد، به معنای وجود مواد آلاینده شیمیایی بیشتر در فاضلاب است.

COD یا Chemical Oxygen Demand یا همان «اکسیژن خواهی شیمیایی»، یکی از مهم‌ترین پارامترهای سنجش آلودگی فاضلاب است. این روش با تعیین میزان اکسیژن مورد نیاز برای اکسیداسیون، به صورت غیرمستقیم میزان آلودگی فاضلاب را اندازه‌گیری می‌کند. در واقع، برای اکسیداسیون هر ماده‌ای به مقداری اکسیژن نیاز است. بنابراین، با استفاده از این روش می‌توان میزان آلودگی فاضلاب را به صورت کامل تشخیص داد.

COD فاضلاب
COD فاضلاب

نسبت BOD به COD

تفاوت بین BOD و COD در نسبت آنها به یکدیگر قابل ذکر است. به دلیل عدم وجود زمان و تجهیزات کافی برای جداگانه اندازه گیری این دو فاکتور در بسیاری از مواقع، با اندازه گیری یکی از آنها می توان مقدار تقریبی فاکتور دوم را تعیین کرد.

بر اساس آزمایش های انجام شده، مشخص شده است که مقدار COD در فاضلاب حدود دو برابر مقدار BOD است. از این رو، با بررسی مقدار اکسیژن موجود در فاضلاب به روش شیمیایی و با توجه به نسبت BOD به COD، می توان مقدار اکسیژن مورد نیاز برای تجزیه بیولوژیکی را نیز محاسبه کرد. به عنوان مثال، میانگین مقدار COD در فاضلاب های بهداشتی و انسانی بین 250 تا 650 میلی گرم بر لیتر است، در حالی که مقدار BOD در این نوع فاضلاب ها بین 180 تا 350 میلی گرم بر لیتر قرار دارد.

تفاوت بین روش اندازه گیری BOD و COD فاضلاب

بعد از نمونه برداری پساب به روش های مختلف با کمک مواد و ترکیبات گوناگون، می توان مقدار BOD و COD فاضلاب را اندازه گیری نمود. اندازه گیری دو فاکتور BOD و COD فاضلاب با هم کاملا متفاوت می باشد. این تفاوت ها نه تنها در مواد و ترکیبات و تجهیزات مورد استفاده است، بلکه در مدت زمان بدست آوردن نتیجه نیز کاملا با هم متفاوت اند.

تفاوت بین BOD و COD در اندازه گیری آنها قابل توجه است. برای اندازه گیری BOD، نمونه فاضلاب باید در آزمایشگاه به مدت 5 روز مورد بررسی قرار گیرد تا مقدار آن مشخص شود. اما برای اندازه گیری COD تنها سه ساعت زمان لازم است و آزمایش آن نیز ساده تر است.

استاندار BOD و COD فاضلاب و پساب

فاکتور بعدی که تفاوت بین BOD و COD فاضلاب را مشخص می کند، حد مجاز این دو پارامتر است. بر اساس استانداردهای ارائه شده، فاضلاب ها باید مقدار آلاینده های موجود در آنها در سطح استانداردی قرار داشته باشند تا بتوانند به طبیعت وارد شوند. نتایج آزمایش ها نشان می دهد که حد مجاز BOD و COD برای مصرف و ورود فاضلاب پس از تصفیه در آب های سطحی، تخلیه به چاه جاذب و همچنین مصرف کشاورزی و آبیاری باغ و فضای سبز متفاوت است.

میزان حداکثر COD و BOD برای ورود به آبهای سطحی، چاه های جذبی و استفاده در مزارع کشاورزی و باغبانی متفاوت است. برای ورود به آبهای سطحی، حداکثر میزان COD و BOD به ترتیب 60 و 30 میلی گرم بر لیتر است. در صورت استفاده از چاه های جذبی، همچنین میزان COD و BOD حداکثر 60 و 30 میلی گرم بر لیتر می باشد. اما در محیط های کشاورزی و آبیاری فضای سبز و باغ، حداکثر میزان COD و BOD به ترتیب 200 و 100 میلی گرم بر لیتر است. این استانداردها مهم برای حفاظت از کیفیت آب و حفظ محیط زیست است.

پکیج تصفیه فاضلاب آبکو

تصفیه فاضلاب شیمیایی تأثیرات مثبت بسیاری بر روی کیفیت آب دارد. از جمله تاثیرات مهم آن می توان به کنترل PH، کاهش بو و بهبود رنگ اشاره کرد. استفاده از مواد شیمیایی در مراحل تصفیه فاضلاب منجر به بهبود معیارهای BOD ، COD و TOC می شود.

تجهیزات تصفیه فاضلاب شامل انواع پکیج و دستگاه های مختلف با کاربردهای متفاوت هستند. با استفاده از این تجهیزات کیفیت پساب های تولید شده در واحدهای بهداشتی، صنعتی و بیمارستانی بهبود می‌یابد. تنوع بالای این محصولات از جمله مزایای مهم آنها است و باعث فراهم شدن امکان استفاده مجدد از فاضلاب در مزارع کشاورزی، باغبانی و حتی بخش های صنعتی می‌شود. به طور کلی، استفاده از تجهیزات تصفیه فاضلاب یک راهکار ایده‌آل برای مقابله با کمبود آب و جلوگیری از مصرف بی‌رویه منابع آب زیرزمینی است.

با توجه به نوع پساب ها و مواد آلاینده موجود در آنها، می توان از انواع پکیج تصفیه فاضلاب استفاده کرد. این پکیج ها شامل تصفیه فاضلاب های بهداشتی، صنعتی، بیمارستانی، رنگرزی، ویلا، صنایع دارویی و غیره هستند. هر پکیج تصفیه فاضلاب دارای فرایندهای داخلی خاص خود است و همچنین در اندازه، ابعاد و ظرفیت آنها تفاوت هایی وجود دارد. برای ساخت محصولات تصفیه فاضلاب، نیاز به تلفیق دانش، تخصص، مهارت و خلاقیت است.

شرکت صنعتی آبکو  ارائه دهنده پکیج تزریق مواد شیمیایی برای تصفیه فاضلاب، به منظور بهبود کیفیت آب و حفظ محیط زیست می باشد. این پکیج ها قادرند به طور موثری به تنظیم و تصفیه فاضلاب کمک و مواد شیمیایی مورد نیاز برای این منظور را به طور اتوماتیک تزریق کنند. این پکیج ها با توجه به نیازهای مختلف صنایع و محیط زیست، به صورت سفارشی سازی شده و ارائه می شوند. آبکو در تلاش است تا با ارائه محصولات با کیفیت و خدمات متمایز، نیازهای مشتریان خود را برآورده کند.

Please select listing to show.