گندزدایی آب و فاضلاب

گندزدایی آب و فاضلاب

گندزدایی آب و فاضلاب، فرآیندی است که به منظور تصفیه و پاکسازی آب‌های فاضلاب و تأمین آب پاک و بهداشتی برای مصرف انسانی و محیط زیست انجام می‌شود. گندزدایی آب و فاضلاب شامل تصفیه مکانیکی، بیولوژیکی و شیمیایی شامل فیلتراسیون، ته نشینی، اکسیداسیون و دیگر مراحل می باشد.

گندزدایی آب آلوده

گندزدایی و ضد عفونی کننده آب

گندزدایی و ضد عفونی آب آلوده یکی از اصلی ترین و مهم ترین مراحل پس از تصفیه آب به صورت فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی آب می باشد. این امر به شدت بر سلامتی بدن تاثیرگذار است.