کلرزنی آب و گندزدایی آن

کلرزنی یا ضدعفونی آب با کلر

بهره گیری از کلر جهت ضد عفونی کردن آب آشامیدنی، از قدیمی ترین شیوه ها برای این هدف به شمار می رود. کلر به علت اثراکسید کنندگی بالا، قدرت فراوانی برای ترکیب با اکثرمواد از جمله میکرو ارگانیسم ها داشته و بدین گونه باعث از بین رفتن آن ها می شود.