پکیج تصفیه فاضلاب فلزی

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی

پکیج تصفیه فاضلاب فلزی یک دستگاه است که شامل تمامی لوازم و تجهیزات مورد نیاز برای تصفیه فاضلاب و همچنین مخازن لازم برای انجام فرآیند تصفیه فاضلاب می باشد.