مواد ضد عفونی و تصفیه کننده آب

مواد ضد عفونی و تصفیه کننده آب

تصفیه آب یک فرآیند مهم است که برای حفظ سلامت و بهداشت جامعه ضروری است. در گام های مختلف این فرآیند، از مواد شیمیایی ضد عفونی کننده آب استفاده می شود تا آب را از آلودگی ها و آلودگی های میکروبی پاکسازی کند.