مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه

مراحل تصفیه آب

تصفیه خانه یا ایستگاه تصفیه آب یک ساختمان یا تاسیساتی است که آب آلوده را از ذرات جامد، مواد آلی، میکروب‌ ها و آلودگی‌ های دیگر پاکسازی می‌کند تا آب به میزان قابل قبولی برای استفاده در مصارف مختلف از جمله آشامیدن، بهداشتی، کشاورزی و صنعتی تبدیل شود.