تصفیه فاضلاب صنایع دارویی و پکیج های آن

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی

تصفیه فاضلاب صنایع دارویی یکی از مسائل مهم در حوزه حفظ محیط زیست است. صنایع دارویی به دلیل استفاده از مواد شیمیایی و فرایندهای تولید پیچیده، ممکن است فاضلاب‌های زیادی تولید کنند که شامل مواد آلی، معدنی و شیمیایی مختلفی هستند.