تصفیه آب صنعتی و قیمت خرید انواع دستگاه های آن

دستگاه تصفیه آب صنعتی RO

تصفیه آب صنعتی یک عملیات مهم برای تأمین آب سالم و با کیفیت برای مصارف صنعتی، کشاورزی و شهری می باشد. تصفیه آب صنعتی شامل فرآیندهای مختلفی از جمله تصفیه فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی است که به منظور حذف آلودگی های موجود در آب انجام می‌شود.