فاضلاب خاکستری، نحوه ی تصفیه و مصارف آن

انواع فاضلاب

فاضلاب خاکستری یا همان آب خاکستری Grey water شامل آب های مصرفی خانگی می باشد. منابع شستشوی خانگی شامل دوش های حمام، ظرفشویی و روشویی‌ها، وان‌های حمام، ماشین های ظرفشویی و لباسشویی هستند.