ضد عفونی آب با کلر و روش های تزریق آن

ضد عفونی آب با کلر

آب با کلر، یک روش متداول برای ضدعفونی و تصفیه آب است که در بسیاری از سیستم‌های آب‌شیرین‌کننده و تصفیه آب استفاده می‌شود. فرآیند ضدعفونی آب با کلر به طور کلی شامل افزودن کلر به آب است، که باعث نابودی عوامل آلودگی و میکروب‌های ممکن در آب می‌شود.