هدف از گند زدایی و ضد عفونی کردن آب

ضد عفونی آب آشامیدنی

هدف از گند زدایی و ضد عفونی کردن آب، از بین بردن عوامل بیماری زا منتقل شده از آب است. با استفاده از روش های ضد عفونی آب آشامیدنی، می توان بیماری هایی مانند حصبه، وبا، سالمونلا و بیماریهای گوارشی را تا حدود زیادی کنترل کرد و از انتقال آنها توسط آب جلوگیری کرد. گندزدایی فرآیندی است که باعث نابودی یا غیر فعال کردن میکروارگانیسم های بیماری زا می شود.