آب سخت و فروش دستگاه های سختی گیر آب

آب سخت و فروش دستگاه های سختی گیر آب

سختی گیرها بر اساس روش و شیوه استفاده شده برای جداسازی املاح و یون‌ها، به چند دسته تقسیم می‌شوند. هر یک از این دستگاه‌ها از روش‌های مختلفی برای حذف سختی آب استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، برخی از آن‌ها از مواد شیمیایی برای حذف کلسیم و سدیم استفاده می‌کنند و برخی دیگر آن‌ها را به املاح سدیم تبدیل می‌کنند. همچنین، در برخی دستگاه‌ها از روش‌های مغناطیسی استفاده می‌شود و می‌توانند به طور قابل توجهی در حذف سختی آب موثر باشند. همچنین، روش‌های ترکیبی نیز در برخی دستگاه‌ها به کار می‌رود.