عملکرد سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب

عملکرد سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب

سیستم اسمز معکوس یک فرآیند تصفیه آب است که با استفاده از فشار، آب را از طریق غشایی جدا می‌کند. این غشاها اجازه عبور ذرات و یون‌های مختلف را به آب می‌دهند، اما آلودگی‌ها و جزئیات مهم را بیرون نگه می‌دارند. اسمز معکوس معمولاً برای تصفیه آب شیرین کردن آب شور یا نمکی، به عنوان مثال در تصفیه آب دریاها یا آب‌های آلوده، استفاده می‌شود.

تصفیه آب چیست| روش های تصفیه آب

تصفیه آب چیست| روش های تصفیه آب

روش های مختلفی برای تصفیه آب استفاده می شود که شامل فیلتراسیون، اسمز معکوس، ضدعفونی کننده ها و مواد شیمیایی تصفیه آب می باشد. این دستگاه ها قادرند آلودگی های مختلفی نظیر مواد آلی و غیر آلی، باکتری ها، ویروس ها، مواد معدنی زیاد، کلر و مواد شیمیایی دیگر را از آب حذف کنند.