فواید آب تصفیه شده برای درمان سنگ کلیه

فواید آب تصفیه شده برای درمان سنگ کلیه

رابطه آب تصفیه شده سالم با سنگ کلیه کاملا برعکس است به طوری که هر چه قدر انسان از آب سالم تر استفاده کند درصد دچار شدن او به سنگ کلیه کاهش خواهد یافت. حال سوال این است که سنگ کلیه چیست؟ آیا دستگاه تصفیه آب خانگی یا دستگاه تصفیه آب صنعتی می تواند مانع رشد سنگ در کلیه شود؟