نیترات و فسفات آب آشامیدنی

نیترات و فسفات

نیترات و فسفات مواد شیمیایی هستند که به طور طبیعی در آب و خاک وجود دارند. اما مصرف بیش از حد این مواد در آب آشامیدنی می‌تواند برای سلامتی انسان‌ها مضر باشد. نیترات به طور عمده از منابع غذایی مانند سبزیجات، سبزه‌ها و آب خروجی کودهای شیمیایی به آب آشامیدنی منتقل می‌شود.