تفاوت آب معدنی با آب تصفیه شده

تفاوت آب معدنی با آب تصفیه شده

آب معدنی، آبی است که معمولاً از منابع طبیعی یا چشمه‌های زیرزمینی به دست می‌آید و معمولاً غنی از مواد معدنی است. آب تصفیه شده به آبی گفته می‌شود که از منابع آبی موجود در طبیعت (مانند رودخانه‌ها، دریاچه‌ها یا آبهای زیرزمینی) گرفته شده و سپس از طریق فرآیندهای تصفیه به منظور حذف آلودگی‌ها، مواد آلی و معدنی، باکتری‌ها و افزایش کیفیت آب، به شکلی که برای مصارف مختلف مناسب و ایمن باشد، پالایش می‌شود.