فرآیندهای غشایی ممبران در تصفیه آب فاضلاب

تصفیه فاضلاب در غشاهای دستگاه اسمز معکوس

در برخورد با کمبود آب، جهان در صد بسیار پایینی در زمینه بهره برداری از منابع آب شیرین را دارد. شرکت فنی مهندسی آبکو برای این مشکل دستگاهی اختراع کرده است، دستگاه تصفیه آب فاضلاب یکی از مطمعن ترین و راحت ترین روش برای حل کردن مشکل است.