اسمز معکوس RO چیست؟ :دستگاه تصفیه آب صنعتی اسمز معکوس RO

تصفیه آب RO

دستگاه آب شیرین کن یا تصفیه آب صنعتی، دستگاهی است که شوری آب و املاح ورودی را با استفاده از روش اسمز معکوس RO، به میزان قابل توجهی کاهش می دهد. تصفیه آب به روش اسمز معکوس RO یا Reverse Osmosis که به نام تصفیه آب با دستگاه آب شیرین کن صنعتی نیز شناخته شده است.