عملکرد سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب

عملکرد سیستم اسمز معکوس در تصفیه آب

سیستم اسمز معکوس یک فرآیند تصفیه آب است که با استفاده از فشار، آب را از طریق غشایی جدا می‌کند. این غشاها اجازه عبور ذرات و یون‌های مختلف را به آب می‌دهند، اما آلودگی‌ها و جزئیات مهم را بیرون نگه می‌دارند. اسمز معکوس معمولاً برای تصفیه آب شیرین کردن آب شور یا نمکی، به عنوان مثال در تصفیه آب دریاها یا آب‌های آلوده، استفاده می‌شود.

نمک زدایی آب و فرآیند اسمز معکوس RO

نمک زدایی آب و فرآیند اسمز معکوس RO

نمک ‌زدایی آب به معنای حذف یا کاهش میزان نمک یون‌ های موجب نمک از آب است. این فرآیند می‌تواند در مقابل نمک‌های موجود در آب شرب، آب زیرزمینی، یا آب‌های تالابی و دریاها به کار گرفته شود. روش‌های مختلفی برای نمک ‌زدایی آب وجود دارد، از جمله تصفیه آب به وسیله فیلتراسیون، ازن‌ زدایی، تصفیه با ممبرین و… تا استفاده از مواد شیمیایی مانند سولفات آلومینیوم یا پلیمرهای کمک تشکیل رسوب.

شستشوی ممبران های سیستم اسمز معکوس

شستشوی ممبران اسمز معکوس

شسـتشوی ممبران سیستم اسمز معکوس از مهم ترین اقداماتی می باشد که به  افزایش طول عمر سیستم RO کمک می کند. شستشوی ممبران اسمز معکوس ro باید با مواد شیمیایی به صورت مرتب انجام گردد. استفاده پی در پی از سیستم اسمز معکوس و تصفیه آب باعث می شود تا حجم زیادی از مواد روی ممبران ها رسوب کند.