روش های حذف آرسنیک از آب آشامیدنی

حذف آرسنیک از آب

منابع آب علاوه بر مواد مفید دارای مواد مضر نیز می باشند. مواد مضر آب بسیار خطرناک هستند به همین دلیل باید آب قبل از مصرف به صورت تمام و کمال تصفیه و تمیز شده باشد. آرسنیک هم یکی از همان مواد شیمیایی خطرناک موجود در آب است. مواد شیمیایی آرسنیک امروزه تبدیل به بزرگ ترین منبع آلودگی در آب ها شده اند.