مشخصات انواع دستگاه آب شیرین کن

مشخصات انواع دستگاه آب شیرین کن

آب شیرین کن صنعتی دستگاهی است که برای حذف نمک‌ها و مواد جامد معلق از آب در مقیاس صنعتی و استفاده در صنایع مختلف مانند تولید انرژی، صنایع غذایی، صنعت شیمیایی و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه‌ها از فرآیندهای متنوعی مانند اسمز معکوس ro، تبخیر انجماده و همچنین تصفیه مکانیکی برای تصفیه آب استفاده می‌کنند. هدف اصلی این دستگاه‌ها تأمین آب شیرین و تمیز با کیفیت برای مصرف صنعتی و تجاری است.

کاربرد آب شیرین کن صنعتی در داروسازی

کاربرد آب شیرین کن صنعتی در داروسازی

یکی از کاربردهای اصلی دستگاه‌ های آب شیرین کن صنعتی اسمز معکوس RO در صنایع داروسازی استفاده از آن برای تولید آب مورد نیاز در این صنعت است. در صنایع دارویی، با توجه به نوع محصول، استانداردهای مختلفی برای آب مورد نیاز وجود دارد. برخی از این استانداردها شامل WFI آب مورد نیاز برای تزریق، PW آب خالص و HPW آب فوق خالص هستند.

آب شیرین کن صنعتی و مصارف آن

 هدف اصلی گروه صنعتی آبکو آشنایی شما عزیزان با انواع دستگاه های تصفیه آب و کاربرد های وسیع آن ها در انواع صنایع می باشد. دستگاه آب شیرین کن صنعتی دستگاهی است که تصفیه و شیرین سازی آب کثیف و آلوده را انجام می دهد.