آب خالص دارویی pw و آب ساز دیالیز

آب خالص دارویی PW، که به طور گسترده در صنایع داروسازی، آزمایشگاهی و الکترونیکی استفاده می‌شود، یکی از اجزای حیاتی در فرایند تولید داروها و تحقیقات علمی است. آب خالص دارویی به صورت بالقوه خالص بوده و از تمام آلاینده‌ها و رسوبات معمولی آب‌های آشامیدنی و حتی آب خالص آزمایشگاهی تصفیه می‌شود. استفاده از آب […]