کاربرد آب شیرین کن صنعتی در داروسازی

کاربرد آب شیرین کن صنعتی در داروسازی

یکی از کاربردهای اصلی دستگاه‌ های آب شیرین کن صنعتی اسمز معکوس RO در صنایع داروسازی استفاده از آن برای تولید آب مورد نیاز در این صنعت است. در صنایع دارویی، با توجه به نوع محصول، استانداردهای مختلفی برای آب مورد نیاز وجود دارد. برخی از این استانداردها شامل WFI آب مورد نیاز برای تزریق، PW آب خالص و HPW آب فوق خالص هستند.