صفحه اصلی

مقالات

انواع روش های تصفیه آب در تصفیه خانه

انواع روش های تصفیه آب در تصفیه خانه

فرآیندهای اصلی تصفیه آب شهری همانند تجماع ذرات، انعقاد، ته نشینی، گندزدایی و صاف کردن در تصفیه خانه انجام می‌شود. شیوه هایی مانند تصفیه مقدماتی جهت کاهش ناخالصی‌ها و تغییر مشخصات نامطلوب آب پیش از رسیدن به تصفیه خانه وجود دارد که بدین وسیله از فشار بر مراحل اصلی تصفیه آب کاسته می‌شود.
تصفیه آب در تصفیه خانه

فرآیندهای اصلی تصفیه آب شهری نظیر انعقاد، ته نشینی، گندزدایی و صاف کردن در تصفیه خانه ها انجام می‌ شود.

تصفیه آب در تصفیه خانه منظور افزایش کیفیت آب های سطحی صورت می گیرد. با توجه به نوع مواد آلاینده و مقدار آن مراحل متفاوتی برای تصفیه آب اجرا می شوند تا فاکتورهای تعیین کننده کیفیت آب بهبود پیدا کنند. شیوه هایی مانند تصفیه مقدماتی جهت کاهش ناخالصی‌ ها و تغییر مشخصات نامطلوب آب پیش از رسیدن به تصفیه خانه وجود دارد که بدین وسیله از فشار بر مراحل اصلی تصفیه آب کاسته می‌شود.

مراحل تصفیه مقدماتی آب شهری

تصفیه مقدماتی شامل فرآیند فیزیکی، شیمیایی یا مکانیکی می باشد. تصفیه مقدماتی قبل از مراحل اصلی تصفیه آب صورت می‌گیرد و شامل آشغال گیری، تصفیه شیمیایی مقدماتی، ته نشینی مقدماتی و استفاده از صافی‌ های مشبک سوراخ ریز است.

 • آشغال گیری در تصفیه آب شهری

آشغال گیری جزء مهم ترین و اولین مرحله تصفیه مقدماتی است که بر روی آب انجام می شود. آشغال گیری به منظور حذف مواد جامد در اندازه‌های متفاوت به کار می‌رود. ابعاد مجرای شبکه آشغال گیری، بسته به کاربرد متفاوت می‌باشد. تمیز کردن شبکه های آشغال‌گیر می‌تواند به صورت مکانیکی و یا دستی انجام شود. آشغال گیرها به دو دسته شبکه بندی درشت و ریز تقسیم می‌شوند. وظیفه محافظت پمپ‌ها و سایز تجهیزات تصفیه خانه در مقابل مواد جامد شناور در فاضلاب بر عهده آشغال گیر ها می باشد. آشغال گیر‌های مشبک میل‌های دهانه فراخ یا سیمی، برای گرفتن اجسامی مانند چوب ها، سنگ ها، کنده‌های درخت و سایر اجسام… که ممکن است به دستگاه‌های تصفیه خانه یا به عمل تصفیه صدمه وارد کنند، به کار می‌روند.

 • تصفیه‌ ی شیمیایی مقدماتی

در این روش، از مواد شیمیایی برای کنترل کردن رید گیاهان آبزی نیزاستفاده می‌شود. سایر موجودات آبزی مزاحم و آلگ‌ها که ایجاد بو، رنگ و مزه می‌کنند در این روش از آب جدا می‌شوند. اگر چه گیاهان آبزی می‌توانند مشکلاتی برای تصفیه‌ی آب به‌وجود آورند، اما باید  این نکته مهم را در نظر گرفت که این گیاهان ساکنین عادی و معمولی محیط آبزی بوده و در تداوم و حفظ تعادل اکولوژی رودخانه ها و دریاچه ها نقش بسزایی دارند.

 • ته نشینی مقدماتی در تصفیه آب

ته نشینی در تصفیه آب شهری به منظور جدا کردن ذرات شناور در فاضلاب، با بهره گیری از اختلافات چگالی بین ذرات با جریان فاضلاب می باشد. ته نشینی در یک و یا چند قسمت از تصفیه خانه همانند مخازن شکل می گیرد. تصفیه بیولوژیک بعد از ته نشینی اولیه قرار دارد و مواد جامد را جدا می کند. تصفیه بیولوژیکی قبل از ته نشینی ثانویه قرار داشته و لجن بیولوژیک تولید شده را از فاضلاب جدا می‌کند.

ماسه، سنگ ریز، شن و اکثرموادی که دارای ریگ هستند آب خام را پیش از ورود به تصفیه خانه های تصفیه آب شهری در حوض های کوچکی با حجم‌های متفاوت به وسیله ‌ی وزن سنگینی جدا می کنند. ذرات سنگ ریزه، دستگاه تصفیه آب تصفیه خانه را مسدود کرده والبته ماسه، شن و گل و لای از طریق خوردگی، موجب انقراض فوری وسایل جنبنده شناوردر آب، همانند پیستون‌ها و پروانه پمپ‌ها می‌گردند. عمل ته نشینی باید قادر به انجام  پایین آمدن حداقل 50 درصد بار آلودگی فاضلاب و 25 تا 40 درصد BOD باشد. در این حوض‌های کوچک، سرعت جریان فاضلاب کاهش پیدا کرده و مواد معلق ته نشین می‌شوند.

تصفیه آب شهری در تصفیه خانه
تصفیه آب شهری در تصفیه خانه

چه عواملی در ته نشینی مواد معلق در آب تاثیر دارند؟

 • سرعت جریان آب
 • ویسکوزیته آب
 • اندازه، نوع و وزن مخصوص مواد معلق

در حوضچه های ته نشینی، از آن جایی که ساکن بودن آب ارتباط مستقیم با درجه حرارت دارد، تاثیر آن غیر قابل کنترل و پیش بینی است. در حالی که سرعت جریان را می‌توان با بیشتر کردن طول حوض کنترل کرد.

همین طورمی توانیم مقدارته نشینی مواد معلق را نیز با اضافه کردن بعضی ازمواد شیمیایی تغییر بدهیم. مقطع این حوض‌های کوچک را می‌توان به شکل دایره یا مستطیل ساخت. در این حوض‌ های کوچک، فضایی مبخصوص برای جمع آوری لجن و وسایلی که بتواند لجن ته نشین شده در کف حوض را به این محل‌ها انتقال دهد، تعبیه شده است.

چه عواملی در انتخاب روش های تصفیه آب حائز اهمیت هستند ؟

 • نوع آلاینده های مورد نظر برای تصفیه
 • حجم آب مورد نیاز در مدت زمان معین دبی آب
 • ابعاد سیستم تصفیه
 • هزینه سرمایه گذاری اولیه
 • هزینه نگهداری و تعمیر به عنوان یکی از پارامترهای انتخاب کاربردهای تصفیه آب
 • ایمنی سیستم تصفیه آب
 • کیفیت آب تصفیه شدهت

انواع شیوه های تصفیه آب از نظر نوع فرایند

 • روش های فیزیکی تصفیه آب
 • روش های شیمیایی تصفیه آب
 • روش های بیولوژیکی تصفی

روش های پیشرفته تصفیه آب

اسمز معکوس RO

جهت حذف یون های محلول در آب مانند Na+ و Cl- ، کلیه ذرات معلق ، کلیه باکتری ها و ویروس ها و … به کار می رود و یکی از رایج ترین شیوه های تصفیه آب شور می باشد.

اسمز معکوس ro
اسمز معکوس ro

نانو فیلتراسیونم NF

منافذ نانو فیلتراسیون همانند کاربرد اسمز معکوس عمل می نماید اما منافذ آن مقداری بزرگ تر بوده و مثلا یون های تک ظرفیتی در این فرایند حذف نمی شوند.

اولترا فیلتراسیون UF

همانند کاربرد اسمز معکوس عمل می نماید ولی منافذ آن  بسیاربزرگ تر بوده و توانایی حذف یون‌ها و مواد اصلی حل‌شده را ندارد. اما جهت حذف ذرات معلق ، ویروس ها، باکتری ها  و مواد اصلی بزرگ تر به کار می رود. این شیوه به عنوان یکی از مهم ترین روش های تصفیه آب در حال گسترش می باشد.

میکرو فیلتراسیون MF

میکروفیلتراسیون دارای قطر منافذ بین ۵۰ تا nm 10000 و برای حذف ذره های معلق در آب بهعمل می آید.

الکترودیالیز ED/EDR

برای حذف یون های باردار از آب به کار می رود ولی ترکیباتی که باردار نیستند مثل مواد ارگانیک را نمی تواند حذف کند.

تبادل یونی IX

برای حذف یون های آب شور مخصوصا  یون های منیزیم و کلسیم که مهم ترین عوامل سختی آب هستند مورد استفاده قرار می گیرد.

گروه آبکو با مشاوره دقیق به مشتریان خود راهنمایی کامل برای تهیه انواع دستگاه های مورد نیاز را ارائه می دهد که با در نظر گرفتن آنالیز و یا نوع استفاده از دستگاه بهترین پکیج های خود را برای مشتریان طراحی و تولید می نماید.

قیمت پکیج تصفیه آب استخری ساخت شرکت آبکو

از این پکیج تصفیه آب برای به گردش در آوردن آب راکد و جدا نمودن ذرات معلق آلاینده و ناخالصی های موجود در آب استخر استفاده می شود. شرکت آبکو همواره جهت رفاه حال مشتریان خود و همچنین سهولت در تهیه انواع دستگاه های تصفیه آب شهری و استخری را با نازل ترین قیمت و بالا ترین کیفیت به همراه خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه می نماید. برای اطلاع از قیمت دستگاه ها با شماره های شرکت در ارتباط باشید. شرکت آبکو با پشتیبانی 24 ساعته همواره پاسخگوی شما مشتریان عزیز می باشد.

گروه آبکو با مشاوره دقیق به مشتریان خود راهنمایی کامل برای تهیه انواع دستگاه های مورد نیاز را ارائه می دهد که با در نظر گرفتن آنالیز آب و نوع استخر و یا نوع استفاده از دستگاه بهترین پکیج های خود را برای مشتریان طراحی و تولید می نماید. چرا که گاها برای مصارف مختلف از استخر ها مانند پرورش ماهی و…  چندین پکیج برای تصفیه مناسب و تولید آب مناسب جهت بهره برداری هر چه بهتر لازم می باشد.

قیمت پکیج تصفیه آب شهری ساخت شرکت آبکو

گروه صنعتی آبکو یک شرکت فعال در زمینه تولید انواع پکیج تصفیه آب و فاضلاب، کلرزن، اسمز معکوس ro می باشد. این شرکت با داشتن متخصصان خبره در زمینه تولید پکیج تصفیه آب افتخار دارد تا با قیمتی مناسب محصولات خود را در اختیار شما مشتریان گرامی قرار دهد.

شرکت آبکو همواره جهت رفاه حال مشتریان خود و همچنین سهولت در تهیه انواع دستگاه های تصفیه آب و همچنین دستگاه های کلر زنی این دستگاه ها را با نازل ترین قیمت و بالا ترین کیفیت به همراه خدمات پس از فروش به مشتریان ارائه می نماید. برای اطلاع از قیمت دستگاه های تصفیه آب با شماره تماس های شرکت در ارتباط باشید.

Please select listing to show.